Zarządzanie relacjami z klientami (ang. customer relationship management, CRM) – zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami.

CRM należy postrzegać jako filozofię biznesową, skoncentrowaną na kliencie i oddziałującą na organizację. Klient, w tym jego potrzeby, oczekiwania, gusty, preferencje, zachowania są wartością, a nie kosztem. Obecnie relacje z klientami stają się dla organizacji najważniejszym zasobem. Aktywa te podlegają zarządzaniu w celu maksymalizacji wartości organizacji.

Implementacja systemów informatycznego CRM nie oznacza przyjęcia przez organizację filozofii. CRM postrzegany jako system informatyczny jest jedynie jednym z dostępnych narzędzi ułatwiającym realizację celów jakimi są długofalowe relacje związane z zaspokajaniem sporadycznych (okazjonalnych) lub regularnych potrzeb klienta.

Biuro obsługi Klienta CRM

Potężny CRM typu open source. Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami. które doskonale pasuje do każdej firmy, lub do wielu innych zastosowań. Dzięki przejrzystemu i nowoczesnemu projektowi CRM może pomóc wyglądać bardziej profesjonalnie w oczach klientów i jednocześnie poprawić wyniki biznesowe.